pátek, ledna 05, 2018

Statistická ročenka WIPO

WIPO vydalo svoji statistickou ročenku s údaji za rok 2017. Obsahuje řadu zajímavých dat - například počty užitných vzorů přihlášených v minulém roce v Číně.

Plný text viz zde.

čtvrtek, prosince 28, 2017

Uber jako poskytovatel realizační služby a zaměstnavatel


Povaha činnosti platformy Uber byla vedle mediálně známého případu C‑434/15 též předmětem pracovněprávního sporu, který zatím řešil pracovní tribunál, odvolací pracovní tribunál a nově též Nejvyšší soud Spojeného království. Pracovní tribunály shodně interpretovaly pozici Uber vzhledem k registrovaným řidičům se zapnutou aplikací jako zaměstnavatele. Nejvyšší soud aktuálně odmítl návrh Uber, aby se jeho žalobou proti rozhodnutí odvolacího pracovního tribunálu zabýval bez nutnosti předchozího rozhodnutí Odvolacího soudu.
K rozhodnutí SDEU ohledně povahy služby Uber je třeba připomenout, že SDEU se zde nemohl vyjadřovat k otázce konkrétní kvalifikace Uber jako určitého typu transportní služby v právu členského státu. Soud pouze konstatoval, že totální kontrola nad transportní transakcí má za následek neoddělitelnost transportní služby od služby informační společnosti a Uber tedy musí splňovat i požadavky pro provozování transportní služby (stejný důvod mělo též rozhodnutí Londýnského odvolacího pracovního tribunálu). Soud však neřešil otázku, zda jde o taxislužbu, smluvní přepravu nebo jiný typ transportní služby. Tuto otázku budou muset posoudit soudy ve členských státech a je možné, že mezi různými členskými státy v tomto směru dojde k podstatným rozdílům.


Plný text rozhodnutí Londýnského odvolacího pracovního tribunálu viz zde.

Konference AVČR o ochraně soukromí v letecké dopravě a předběžná data ČPIT a Cyberspace

Ústav státu a práva AVČR pořádá společně s KPT a ÚPT PrF MU konferenci na téma "Aktuální výzvy v civilní letecké dopravě - bezpečnost a soukromí." Konference se uskuteční v prostorách AVČR 16. 2. 2018.
Podrobnější informace a CfP viz zde.

Termíny velkých konferencí ÚPT PrF MU byly předběžně stanoveny následovně (o vyhlášení CfP zde budeme průběžně informovat):

ČPIT 2018: 20.9. - 21.9.
Cyberspace 2018: 30.11. - 1.12.

neděle, listopadu 19, 2017

TILT Data Portability Fellowship 2018

Ak pracujete na výskume v oblasti dátovej portability (vrátane regulácie innovácie so súkromným alebo verejným dátami), nasledovná ponuka Vás môže zaujímať:
In 2018, TILT will welcome up to two research fellows working in the area of data ownership, re-use and portability (broadly, data-enabled innovation). The selected fellows will become a part of an ongoing project of the institute and will be able to join an upcoming conference that will be organized in spring 2018.
Viac informácií nájdete tu. Deadline je koniec decembra.

sobota, listopadu 11, 2017

Microsoft Ireland před Nejvyšším soudem

Nejvyšší soud USA rozhodl o tom, že posoudí případ Microsoft Ireland. Ostře sledovaný spor se týká povinnosti definiční autority usazené v USA poskytovat federálním vyšetřovatelům data fyzicky umístěná mimo americké území.

Vývoj případu lze sledovat zde.

čtvrtek, listopadu 09, 2017

Důkaz archivovanou webovou stránkou

V aktuálním případě mediálně známého kárného provinění předsedkyně exekutorské komory použil kárný senát Nejvyššího správního soudu důkaz webovým archivem archive.is. V kárné žalobě bylo uvedeno, že "manžel kárně obviněné a předseda představenstva společnosti HICRA REALITY v jedné osobě je současně uveden jako kontaktní osoba na internetových stránkách exekutorského úřadu kárně obviněné pro dotazy k připravovaným dražbám nemovitostí," ale kárně obviněná před projednáním kárné žaloby tuto informaci ze svých webových stránek odstranila. Díky archivu se tak tvrzení kárného žalobce podařilo spolehlivě prokázat. Jedná se o jeden z prvních případů, kdy archive.is posloužil za zdroj spolehlivého důkazu historického obsahu webové stránky.
Plný text rozhodnutí viz zde.

Nařízení o volném pohybu dat

Komise v září zveřejnila návrh nařízení o volném pohybu dat, který by měl výhledově řešit současné omezování možností přeshraničně zpracovávat různé typy dat. Nařízení by nemělo postihnout citlivé nebo bezpečnostně exponované oblasti, ale mělo by vést k větší efektivitě vnitřního trhu cloudových služeb u nespecifických a necitlivých veřejných dat.

Text návrhu a doprovodnou dokumentaci viz zde.

středa, listopadu 01, 2017

ADR pro "bagatelní" autorskoprávní spory v USA

Aktuálně v USA započíná svoji legislativní cestu zákon, který by měl vytvořit specializovaný ADR orgán v rámci U.S. Copyright Office pro autorskoprávní spory nízké hodnoty. Tzv. "Copyright Claims Board" by měl poskytovat účasníkům dobrovolnou platformu pro řešení sporů, v nichž se lze domoci maximální částky 30.000 USD.

Severoameričtí akademici v čele s Pamelou Samuelsonovou ale podrobil návrh extenzivní kritice, mj. z důvodu možného zneužívání. Své názory shrnuli v této zprávě: Samuelson, Pamela and Hashimoto, Kathryn, Scholarly Concerns About a Proposed Small Copyright Claims Tribunal (October 15, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3060796.

Na národní úrovni se ale nejedná o zásadní novinku – spory nízké hodnoty (do £10,000) v oblasti práva duševního vlastnictví lze řešit např. ve Velké Británii u specializované součásti Chancery Division of the High Court – tzv. Intellectual Property Enterprise Court.